Bankaların Haksız Yaptıkları Kesintiler

Bankalar her ne kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da onlar ile alakalı olarak sık sık gündeme gelen konulardan biri de bankaların haksız yaptıkları kesintiler olmaktadır. Bahsi geçen bu durum oldukça fazla sayıda kişiyi mağdur etmekte iken ülkemizde mevcut olan bankaların hemen hemen hepsinin benzer sıkıntılara sebebiyet veriyor olması durumun boyutunu gözler önüne sermektedir.

Fazlasını Oku